Inlägg

Hans bud är inte tunga. Kärlek.

  Hej!     - År 2024--------- Jag har inte en aning om vad DU vill läsa här, men jag vill skriva om:  Gud älskar sina barn. “Och att älska Gud betyder att göra vad han säger till oss, och det är egentligen inte alls svårt, för allt som kommer från Gud övervinner världen. Vi kan besegra världen genom vår tro.” Så står det i 1 Joh 5:3-4 Jesus har inte lovat att det skulle bli lätt att följa honom. Sista delen av vers 3 kan också översättas: Hans bud är inte tunga. Hårt arbete för Jesus och självbehärskning för hans skull känns inte betungande för den som älskar honom. skulle bördan kännas tung kan vi /bör vi/ be Jesus att bära den. /Handbok för livet/   Han hjälper oss i allt. Joh 5:14  “Vi litar naturligtvis på att Gud lyssnar på oss, när vi ber honom om något som överensstämmer med hans vilja. Om vi vet att han hör oss, vad det än gäller, då vet vi också att vi redan har fått vad vi bett om.” Hälsn Maria

Det kostar allt att följa JESUS. VIDEO berättar

Bild
 

Lita på Gud? Ja

Bild
Trots problem: Vi kan fortsätta läsa Guds ord och leva på hans väg. När du upplever svårigheter i ditt liv skall du inte glömma bort att förlita dig och lägga dig helt i Guds händer och inte glömma hans ord. Du kan alltid få hopp när du läser Guds ord. Vi kan lita på Gud är god. Problem?  De finns men Gud är den som hjälper i allt!  När vi lägger våra liv i hans händer, då går det bra! Vi kan fortfarande ha problem men de löser Gud efter hand. Vi kan lita på att Gud är god. När något dåligt inträffar behöver du påminna dig själv om Guds godhet, och aldrig ge Gud skulden för det som inträffat. Sök honom och vänta på honom och du skall då se att hans godhet och hans kärlek kommer uppfylla alla dina behov. Du upplever förändringar när du sträcker ut en hjälpande hand åt någon annan. Ett löfte när ditt hjärta är sargat : ” Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande” ( Ps 34:19 ) Ett löfte om när du söker Guds råd:” Men jag är alltid hos dig, d

FINNS ALIENS? NO! Det pågår falskhet och förvirring och O-KUNSKAP! SE VIDEO! NO GLOBE m m.

Bild
  DENNA video är helt PERFEKT FÖRKLARAD!/GJORD.  Se den! GUD SKAPADE VÄRLDEN OCH MÄNNISKORNA, DJUR; MÅNE, SOL,    ja Allt som finns på jorden.  MEN ILLA-sinnade människor vill tro på BIG BANG och föra ut LÖGNER.  LÖGNERNA kommer att bli så MYCKET STÖRRE i de tider som kommer! VAR VAKEN, WAKE UP  du som sover!  https://gospel.jesuslever.eu/den-kommande-falska-tiden-med-tefat-och-aliens-falsk-s-k-kunskap-som-man-bor-veta-ar-falskhet-fran-satan/     HÄR i länken  läser och ser du likadant inlägg och FLER och MER undervisning om TRO!

JESUS föddes INTE på 'jul'. Se artikel o video

Bild
-Jesus föddes inte på jul. ??? NEJ.  Här kommer info:   Jesus föddes inte på jul det är en skröna och lögn. Jesus föddes i mars eller på hösten. Hans kusin Johannes som föddes av Elisabeth, var 6 månader i Elisabeths mage då Maria blev gravid... Maria satt INTE på en Åsna i 10 mil! mitt i vintern för att skattskrivas med sin make Josef.  Det är en lögn. Det finns INGET s k julevangelium, berättelsen om JESU FÖDELSE är just vad det är: En berättelse. För kännedom  till folk.  Gud och avgudarna Nu har människorna bråttom att kläda granen och se till att allt är färdigt inför den katolska och påhittade julen.   VISA istället Gud att du inte faller för det som är uppenbarligen felaktigt och inte lägger ditt hjärtas lyssnande  till seder och traditioner som Herren inte vill se. Du som är kristen bör se om ditt hus och inte göra som  de som inte tror. Kyrkorna är fulla av granar och kulor och allt som inte Gud vill ha.  Han vill ha ett rent hjärta som inte följer fel saker. Fruktar man Gud?

Att tro och att vänta och att känna JESUS och hans styrka och kärlek

Bild
Hej!   Jag visar denna videon idag för er, och många är under oket att vara sjuka, olyckliga, o-troende, troende och ledsna och en del vill inte leva. Därför vill jag visa på att:  JESUS i ALLA OMSTÄNDIGHETER  hjälper!   I allt och genom allt! Lyssna på sången och se bekymmer m m, och låt JESUS visa DIG VÄGEN. Tiden är sen och bekymmer och krig kommer, sådan är världen, men i JESUS har vi ALL VÅR STYRKA och VÅRT HOPP. När Jesus kommer tillbaka är vi alla fria, fria i honom till ett nytt liv med honom. Då är det svåra över och VI MINNS DET EJ LÄNGRE.   AMEN.

The flame of fire. JESUS är världens ljus

Bild
  Most Important Message Of This Generation You'll Ever Hear! Charles Lawson | 2021 | Prophetic Word Tiden är lång sedan Jesus döptes i vatten.  Tiden är kort innan Jesus kommer tillbaka  och hämtar hem den troende. Låt er omvändas, låt er döpas,  låt er lära känna Jesus Kristus,  Vår HERRE. BIBELN berättar ALLT SOM DU VILL  VETA om JESUS OCH TRO.  Börja läsa så fort du kan.  Här kan du få en gratis bibel hemsänd till dig!  Meddela mig bara…..