Inlägg

Visar inlägg från november, 2023

Jesus är världens ENDA hopp

Bild
  JESUS är världens ENDA HOPP    Människor måste förstå och tro på hans ord och Evigheten med Honom.  Kom till JESUS GLÄDJEN:   VI HAR ETT HOPP i allt detta som sker nu,  och det är JESUS KRISTUS,  vår HERRE!   1 Pet 3:15 Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det  hopp ni har. Heb 3:6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i  hoppet . Heb 6:11 Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i  hopp et ända till slutet. Maria:  Frid, Frid kan man ge! Den trasiga kan få andas igen, Trasig kan man vara men få hjälp att bli hel, Allt som gått Snett, kan bli förvandlat, till att bli helt De svåra sår som någon eller något Gett  och som kanske ingen har sett.. Ja det ger ärr som skall läka, Frid kan uppstå och livet byggas upp. På nytt på nytt… Jesus är den som hjälper, där människor stjälper. Unga liv g

Övervaknings-samhället. /Vaken.se

Bild
  LÄS om Regeringens NYA övervaknings-samhälle       Läs Vaken.se https://www.vaken.se/regeringens-nya-overvakningssamhalle/ Den grova brottsligheten skenar ju och ingenting politikerna gör fungerar. September i år var den dödligaste månaden någonsin, ända sedan polisen började räkna skjutvapen-våld. På tisdagen meddelade därför regeringen nya påstådda åtgärder, en ”kameraoffensiv” över landet. Bland annat vill man slopa tillståndskravet för kommuner och regioner vid kameraövervakning på allmänna platser. På detta sätt ska kameraövervakningen bli mer effektiv. Även polisen ska få utökade möjligheter till kameraövervakning. Frågan kommer snabbutredas. Bland annat vill man att polisen ska få tillgång till ansiktsigenkänning för att kunna identifiera kriminella. Man vill också se en automatisk avläsning av registreringsskyltar samt att polisen ska få ta del av material från andras kamerabevakning, exempelvis från vägkameror eller från kommunernas och regionernas kameror. – Här handlar det

Antikrist och kommande tid/ Se Video

Bild
  1 Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. 1 Joh 2:22 Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 1 Joh 4:3och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. 2 Joh 1:7Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist. Dan 8:17 Då kom han nära platsen där jag stod. Men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sade till mig: ”Du människobarn, du bör förstå att synen syftar på den sista tiden.” Dan 8:19 Sedan sade han: ”Jag ska låta dig veta vad som ska ske vid slutet av vreden, för det syftar på den sista tiden. Dan 11:35 En del av de förståndiga s

FRID med Gud

Bild
  Romarbrevet Kapitel 5 Frid med Gud 1 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. 6 För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. 7 Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? 10 För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycke

HOTET emot Människorna framöver, se video! Agenda2030

Bild
 Agenda 2030 Denna video innehåller vad jag kortfattat översatt i texten nedan. D v s den framtid som är i satans våld, d v s så ser det ut på Agendan för de närmaste åren.  Den som är troende VET att satan styr världen så länge som Gud tillåter…..vad kommer sedan? Jesus kommer. BRYR DU DIG? Läs om den s k framtiden. Slåss för friheten! Kortfattat: Reduction of the population. en extrem plan över människors huvuden, en sådan som bestämmer allt, d v s ALLT över oss. Balance of corporations, ingen balans som sätter människor först utan FÖRETAG o FÖRETAGENS vinster och de människor som sätter villkoren. End Game- ligger framför oss, Concentrations camp kommer att finnas! Opportunity to fight against th e agenda. Landsbygden och andra områden kommer att tagas och människor flyttas till städer som totalkontrolleras. Denna AGENDA har börjat med den så kallade GLOBALA UPPVÄRMNINGEN, som INTE EXISTERAR UTAN BARA ÄR ETT NAMN för just AGENDA 2030. Refuse, VÄGRA vad företagen vill ge oss, man kom

Den helige Ande, Galaterbrevet 5:17

Bild
Den helige Ande,  Galaterbrevet 5:17   Ingen människa tycker nog det är helt lätt att leva. Alla har sina problem. Problem har den troende också, och har ständigt en kamp mot satan. Paulus beskriver i Galaterbrevet 5:17 de två krafter som kämpar om herraväldet inom oss – den helige Ande och våra egna onda begär. Han påstår inte att krafterna är jämbördiga. Den helige Ande är alltid starkast, men vi är svaga. Utlämnade åt synden fattar vi fel beslut. Enda vägen till befrielse ut ur onda begär är att vi öppnar för den helige Andes kraft (se Rom 8:9; Ef:23-24; Kol 3:3-8). Alla bär vi på naturliga onda begär som vi inte får överse med. För att kunna bli ledda av den helige Ande måste vi ta itu med dem mycket bestämt (spika fast dem vid korset- Gal 5:24) Bl a gäller det sådan uppenbar synd som sexuell synd och ockultism. Men det finns också annat som vi ofta accepterar, till exempel ärelystnad, ilska och avundsjuka. Att strunta i synd eller vägra ta itu med den hindrar oss från att ärva Gud

Dikt: Han prövade mig. / Bara Jesus kan frälsa, video

Bild
  LÄNGTANSROPET LJUDER / Han prövade mig Dikt av Majvor Hugnevik (2018) Marana ta, hör längtansropet ljuder från en söndersargad jord Gud, din pilgrimsskara väntar uppbrottsorder när basunen kallar tecknet som vi känner från ditt Ord Fly från svekets lägervallar dessa brända, en gång brutna jordar våra fäder fått att gro Låt oss än en gång, den sista höra Anden tala om försoningsblodet till ett folk som tappade sin tro Lyft din blick mot gryningslandet bort från jordens larm och brus lossa banden låt det brinna samlingsdagen snart är inne då när natten släcker sina sista ljus Jordens visdom må försvinna tiden är en flyende minut blott ett enda jordiskt minne lever efter tidens slut Glöm det aldrig, nåden räcker, blodet täcker skulden som du bar korsets strålglans oförgänglig skall för evigt leva kvar PUBLICERAT I SÅNG / DIKT ________________ “Mina älskade, förundren eder icke över den luttrings-eld som är tänd bland eder, och som I till eder prövning måsten genomgå — — — ju mer I fån d

Patientlagen verkar inte gälla framöver: Läs om vaccinationer för barnen m m!

Bild
  Patientlagen verkar inte gälla framöver:  Läs om vaccinationer för barnen m m! nov 18 INRIKES Utredning: ”Gör det lättare att vaccinera barn vid framtida pandemier” – AV SOFIE PERSSON Utredning: ”Gör det lättare att vaccinera barn vid framtida pandemier”   – AV SOFIE PERSSON Foto: Canstockphoto Utredare Anders W Jonsson vill att barn ska vaccineras mycket tidigare framöver. Covid-vaccineringen har överlag fungerat bra i Sverige, åtminstone enligt utredaren Anders W Jonsson. Däremot föreslås att regeringen tittar på möjligheter att förändra bland annat föräldrabalken, så att fler barn lättare och snabbare kan injiceras med vaccinen nästa gång Sverige drabbas av en “pandemi”. Under torsdagen tog socialminister Jakob Forssmed (KD) emot utredningen om utvärdering av genomförandet av vaccinering mot covid-19 i Sverige. Den uttalade förhoppningen med utredningen är enligt ministern att vid nästa “pandemi” kunna rädda fler liv än under covid-19. I utredningen når man också slutsatsen att de

Integritetshotet WEF Den digitala identiteten.

Bild
VÅR s k EKONOMI kommer att HOTAS. Civilminister Erik Slottner, EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (EU), Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och generaldirektören på DIGG Anna Eriksson. Civilminister Erik Slottner, EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (EU), Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och generaldirektören på DIGG Anna Eriksson. Montage: NewsVoice.  NEWSVOICE: Svenska medborgare står inför det största integritetshotet någonsin, alla kategorier. I och med att Regeringen med det Kristdemokratiska statsrådet Erik Slottner i spetsen, vill och under 2024 kommer att inför Riksdagen föreslå, att införa World Economic Forums (WEF) koncept för den ”Digitala Identiteten” och den ”Digitala Identitetsplånboken” i Sverige.    Text: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri  Förslaget får den despotiska socialdemokratiska EU Kommissionären Ylva Johanssons, nu visserligen till pap