Inlägg

Visar inlägg från december, 2023

Det kostar allt att följa JESUS. VIDEO berättar

Bild
 

Lita på Gud? Ja

Bild
Trots problem: Vi kan fortsätta läsa Guds ord och leva på hans väg. När du upplever svårigheter i ditt liv skall du inte glömma bort att förlita dig och lägga dig helt i Guds händer och inte glömma hans ord. Du kan alltid få hopp när du läser Guds ord. Vi kan lita på Gud är god. Problem?  De finns men Gud är den som hjälper i allt!  När vi lägger våra liv i hans händer, då går det bra! Vi kan fortfarande ha problem men de löser Gud efter hand. Vi kan lita på att Gud är god. När något dåligt inträffar behöver du påminna dig själv om Guds godhet, och aldrig ge Gud skulden för det som inträffat. Sök honom och vänta på honom och du skall då se att hans godhet och hans kärlek kommer uppfylla alla dina behov. Du upplever förändringar när du sträcker ut en hjälpande hand åt någon annan. Ett löfte när ditt hjärta är sargat : ” Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande” ( Ps 34:19 ) Ett löfte om när du söker Guds råd:” Men jag är alltid hos dig, d

FINNS ALIENS? NO! Det pågår falskhet och förvirring och O-KUNSKAP! SE VIDEO! NO GLOBE m m.

Bild
  DENNA video är helt PERFEKT FÖRKLARAD!/GJORD.  Se den! GUD SKAPADE VÄRLDEN OCH MÄNNISKORNA, DJUR; MÅNE, SOL,    ja Allt som finns på jorden.  MEN ILLA-sinnade människor vill tro på BIG BANG och föra ut LÖGNER.  LÖGNERNA kommer att bli så MYCKET STÖRRE i de tider som kommer! VAR VAKEN, WAKE UP  du som sover!  https://gospel.jesuslever.eu/den-kommande-falska-tiden-med-tefat-och-aliens-falsk-s-k-kunskap-som-man-bor-veta-ar-falskhet-fran-satan/     HÄR i länken  läser och ser du likadant inlägg och FLER och MER undervisning om TRO!

JESUS föddes INTE på 'jul'. Se artikel o video

Bild
-Jesus föddes inte på jul. ??? NEJ.  Här kommer info:   Jesus föddes inte på jul det är en skröna och lögn. Jesus föddes i mars eller på hösten. Hans kusin Johannes som föddes av Elisabeth, var 6 månader i Elisabeths mage då Maria blev gravid... Maria satt INTE på en Åsna i 10 mil! mitt i vintern för att skattskrivas med sin make Josef.  Det är en lögn. Det finns INGET s k julevangelium, berättelsen om JESU FÖDELSE är just vad det är: En berättelse. För kännedom  till folk.  Gud och avgudarna Nu har människorna bråttom att kläda granen och se till att allt är färdigt inför den katolska och påhittade julen.   VISA istället Gud att du inte faller för det som är uppenbarligen felaktigt och inte lägger ditt hjärtas lyssnande  till seder och traditioner som Herren inte vill se. Du som är kristen bör se om ditt hus och inte göra som  de som inte tror. Kyrkorna är fulla av granar och kulor och allt som inte Gud vill ha.  Han vill ha ett rent hjärta som inte följer fel saker. Fruktar man Gud?

Att tro och att vänta och att känna JESUS och hans styrka och kärlek

Bild
Hej!   Jag visar denna videon idag för er, och många är under oket att vara sjuka, olyckliga, o-troende, troende och ledsna och en del vill inte leva. Därför vill jag visa på att:  JESUS i ALLA OMSTÄNDIGHETER  hjälper!   I allt och genom allt! Lyssna på sången och se bekymmer m m, och låt JESUS visa DIG VÄGEN. Tiden är sen och bekymmer och krig kommer, sådan är världen, men i JESUS har vi ALL VÅR STYRKA och VÅRT HOPP. När Jesus kommer tillbaka är vi alla fria, fria i honom till ett nytt liv med honom. Då är det svåra över och VI MINNS DET EJ LÄNGRE.   AMEN.

The flame of fire. JESUS är världens ljus

Bild
  Most Important Message Of This Generation You'll Ever Hear! Charles Lawson | 2021 | Prophetic Word Tiden är lång sedan Jesus döptes i vatten.  Tiden är kort innan Jesus kommer tillbaka  och hämtar hem den troende. Låt er omvändas, låt er döpas,  låt er lära känna Jesus Kristus,  Vår HERRE. BIBELN berättar ALLT SOM DU VILL  VETA om JESUS OCH TRO.  Börja läsa så fort du kan.  Här kan du få en gratis bibel hemsänd till dig!  Meddela mig bara…..

Frälsning, Prövningar, Jesu tillkommelse....

Bild
  Frälsning, prövningar, Jesu tillkommelse, EVIGHETEN….  Det finns mycket att ta tag i och det finns mycket som är SÅÅ DÅLIGT BERÄTTAT  OCH DÅLIGT UNDERVISAT OM! Jag Återkommer till det. Vi LEVER I DE SISTA TIDERNA OCH MÄNNISKOR KOMMER ATT GÅ UNDER,  de KÄNNER INTE TILL BIBELN, och INTE Jesu ord och Jesu liv och död!!!  VAD gör vi åt det??? Vilka står på barrikaderna????? Den som tror på Gud vet vad som skall ske, men …de…andra….. är totalt  världsfrånvända och ser inte bilden av slagfält. Vilka är de? Det kan vi ana..

VAD är tunga bördor?

Bild
  Vad är tunga bördor? Jesus menar såhär: 1) Bördan av synden. 2) Lagens börda med alla extra regler som de religiösa ledarna hade lagt till (Matt 23:4; Apg 15:10), 3) myndigheternas förtryck eller 4) oron i sökandet efter Gud. JESUS befriar från alla dessa bördor. Den vila han utlovar är frid med Gud, men inte slutet på alla ansträngningar. JESUS säger: Kom till mig så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er! Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni det som ger ert liv ro och vila, och jag tvingar inga tunga bördor på er.* /Matt 11:28-30 Så säger Jesus, och det är sanna ord han säger. Jag håller med om vartenda ord han vill säga dig och mig. Hade jag inte fått möta honom och ge mitt liv till honom hade jag dött av tunga bördor. Jag känner min Jesus som Frälsaren och Mästaren och Gud, och han är den ende man kan lita på! Hade inte han gjort det han gjort på Golgata, ja då vet inte jag hur jag skulle

Likriktningen i Sverige Alla skall tycka likadant och vad sker då? JESUS dog för oss alla, men..

Bild
  https://www.eaec-se.org/articles/Torell/likriktningen-i-sverige.htm    /Religion/ Från min sida Jesus lever LIKRIKTNINGEN I SVERIGE En kommentar av John S. Torell Sverige är ökänt för att alla människor skall vara likriktade. När den katolska läran blev en statsreligion, så fick icke en svensk ha någon annan religion än den romerska katolska. När Gustav Vasa blev konung i Sverige så var Sverige ett fattigt land, stora delar av landet var ägt av den Katolska Kyrkan. Nar kung Gustav fick veta att den nya lutherska läran icke var intresserad av att äga gods och herrgårdar, blev han mycket intresserad. Det var icke Kristus som intresserade kungen, utan det var att han kunde lägga beslag på den Katolska Kyrkans stora landegendomar. Kung Gustav frågade icke folket om de ville lämna den Katolska kyrkan och bli lutheraner. Genom att skriva under ett beslut, så bestämde kung Gustav att Sverige nu skulle bliva lutherskt och den Katolska Kyrkan fick packa och lämna landet. Nu var det icke alla

Skall Sverige vara med i NATO och i KRIG? Ja förmodligen. Läs text.

Bild
  Foto: U.S. Army Europe USA, Sverige och svenska militärbaser/ NATO… USA får tillgång till svenska militärbaser, Sverige är LYDLAND till USA Det är oklart exakt vilka svenska militärbaser amerikanerna nu får tillgång till. I ett nytt militärt samarbetsavtal får amerikanska styrkor nu tillgång till svenska militärbaser. Amerikanska soldater som placeras i Sverige kommer inte heller att lyda under svensk lag – utan av amerikansk. – Det är krigsavhållande och stabiliserande, säger försvarsminister Pål Jonson (M) om det nya avtalet. Enligt TT har förhandlingarna om det nya militära samarbetsavtalet pågått sedan årsskiftet och gått ”snabbare än väntat” och denna vecka förväntas de sista detaljerna bli klara. – Jag räknar med att vi går i mål i närtid, och därefter kan signera avtalet under hösten, fortsätter Jonsson. Det uttalade syftet med avtalet är att Sverige ”lättare och snabbare ska kunna ta emot amerikanskt militärt stöd”, skriver tidningen om avtalet som förväntas träda i kraft näs

Under den Högstes beskydd

Bild
Under den Högstes beskydd. /HAN, bara HAN är GUD. Guds ord gäller för all tid.   / HAN tar hand om oss och vi blir beskyddade.... 1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,2 han säger till Herren:”Min tillflykt och min borg,min Gud som jag litar på.”3 Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten.4 Med sina fjädrar täcker han dig,under hans vingar finner du tillflykt.Hans trofasthet är sköld och skärm.5 Du ska inte frukta nattens fasor,inte pilen som flyger om dagen,6 inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.7 Tusen kan falla vid din sida,tiotusen vid din högra sida,men dig drabbar det inte.8 Du ska bara se det med egna ögon,bevittna hur de gudlösa får sitt straff.9 Du har sagt att Herren är ditt skydd,du har gjort den Högste till din tillflykt.10 Inget ont ska drabba dig,ingen plåga närma sig din hydda,11 för han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar.12 De ska bära dig på sina
Bild
  Känner du Guds vilja? Att lyda Gud kan ju vara svårt, men ju mer man lär känna honom och älska honom desto lättare går det, för man VILL lyda och göra hans VILJA. Jesus är det perfekta exemplet på lydnad Jesus har i sin undervisning förkunnat om Guds vilja (se Bergspredikan, lag) Guds viljas mål är Guds ära. Därför befaller bibeln människan att ge Gud äran, Ps 29:2;  66:2; Jes 42:12 etc., Jesus lär oss bedja: ’Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden!’, Matt 6:10. Guds vilja är också människans frälsning och helgelse. Gud vill, att alla människor skall frälsas, 1 Tim 2:4, att de frälsta bevaras till evigt liv, Joh 6:40, och att de lever ett heligt liv, 1 Thess. 4:3 etc. För att förverkliga denna sin frälsningsvilja har Gud sänt sin Son, Joh 3:16. De som tagit emot honom kan pröva, vad som är Guds vilja med avseende på deras liv, Ef 5:10; 1 Joh 2:27. Endast den som gör Guds vilja blir delaktig av den eviga saligheten, Matt 7:21. Människans vilja är av naturen upprorisk mot Gu

Strider. Misshandel. Oro./ Jesus är LIVET

Bild
  Det finns så många live-sändningar om just det som sker i dessa tider av oro.  Krig, Strider mellan människor som vill ha sin RÄTT över sina kroppar och sitt sinne.  SÅ många blir brutalt misshandlade för att de står upp för sanningar och rättvisa. GUD VET VILKA som felar och vilka som är naturligt pålästa och sanningsenliga i allt.  GUD VET vilka som är hjärntvättade av fel orsaker och inte sunda tänkande och rättvisa. 3 Mos 19:15 Du ska inte göra orätt när du dömer. Du ska inte hålla med någon för att han är fattig och du ska inte vara partisk för den som har makt. Du ska döma din nästa med  rättvisa . Job 34:17 Ska den härska som hatar  rättvisa ? Eller fördömer du den störste i rättfärdighet, Ps 94:15 Rättvisa  ska åter gälla i rätten, och alla som har ärliga hjärtan ska följa den. Ps 96:10 Säg bland folken: ” Herren är kung, världen står fast och  vacklar inte. Han ska döma folken med  rättvisa .” VI är många som VET vad sanning är och hur man använder den, och det kommer att ko

VAR är Profeterna som skall varna folken? Jeremia och Jesaja. I dessa sena tider...

Bild
  Jeremia och Jesaja Jeremias kallelse 4 Herrens ord kom till mig. Han sade: 5 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken✱.” 6 Men jag svarade: ”O, Herre Gud!✱ Jag kan inte tala, för jag är för ung.” 7 Då sade Herren till mig: ”Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. 8 Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.” 9 Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. 10 Jag sätter dig i dag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.” Upp 16:1 Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: “Gå ut och töm Guds sju vredes-skålar över jorden.” Vi är i slutet nu. IGEN: VAR är profeterna, var är de som skall varna folken? VAR är de som skall säga SANNINGARNA till människorna?? GUD anvä

Inget tredje tempel. Nej. Templet är våra hjärtan

Bild
  ANTI-Kristliga tider? JA.  Jag är ingen journalist eller allvetare eller högt själv-uppsatt predikant, men jag vet vilka tider vi lever i och det är mycket viktigt att vi alla vet VAR vi står i allt detta och att JESUS kommer först! INGET TREDJE TEMPEL KOMMER ATT BYGGAS, SE TEXT: EFESIERBREVET 2: 19-22 säger: 19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, 22 och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden. / Det kommer ett FALSKT TEMPEL, som redan finns klart ATT SÄTTAS UPP! Matteus 24:24 Falska messias-gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.  ANTIKRIST, Börja gärna fundera över Vem, ….. är den eller det fula…Gud lär oss att lita på JESUS i

Att förneka att Gud/Jesus finns. Var ska hjälpen då komma ifrån?/Video

Bild
Matt 10:33 Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen. Luk 12:9Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Jaa tyvärr är det så och sorgesamt är det att man FÖRNEKAR JESUS, ja fortfarande förnekar man Jesus/Gud. Man vet TYVÄRR INTE vilken sorg och död man dra på sig, då man förnekar HERREN.  Vad ska man ta sig till om man inte är frälst? var kommer hjälpen ifrån då?  var kommer hjälpen ifrån den dagen man ser Jesus komma och man förstår  att man har mistat sitt LIV??? Det börjar bli väldigt mycket allvar i bibeltexterna nu, d v s att NU måste man ju börja tänka om, innan det är verkligt för sent. NU finns räddning men den räddningen består inte för alltid/all tid. MAN  VILL  BLI  LURAD på LIVET!  För man känner inte till det som JESUS vill GE.   /Maria