VAD är Sanning?

Visst skall man tala sanning, eller hur! MEN vissa gör ju inte det och då kommer vi till denna världens lögner igen och igen.I denna världen regerar mörkret, och mörkret sprider sig med all hast. Det finns knappt något längre som andas sanning. Är man vaken så vet man vilka lögner som man vill pracka på oss och för att dölja VAD som sker. Många olika s k religioner får fotfäste och New Age är en av de största lögnerna. I Jesus är vi FRIA, inte fångna, men går man in i de olika facken och nya s k religionerna så blir man grundlurad, för JESUS finns inte där. Jag är så oerhört tacksam för frälsningen och vandrar vidare med JESUS. Genom allt, och till slutet och ett LIV med honom. (EFTER VEDERMÖDAN). ______________ ANDENS SVÄRD. Andens svärd är GUDS ORD. Detta är det enda vapen en kristen får använda..Jesus gjorde det. Satan måste vika inför Ordet. (Se Matt 4:4, 7, 10)GUDS ORD är levande och Verksamt.Det är skarpare än något tveeggat svärd och det tränger så djupt att det skiljer Själ och Ande, Led och Märg och blottlägger Hjärtats uppsåt och Tankar. (Heb 4:12) Det är viktigt att vi tar Guds Ord på allvar och vet att vi har detta vapen att använda. Vad Guds ord säger är vad vi skall använda i alla situationer. TRONS SKÖLD är Jesus själv. Han säger till dig, det som Gud sade till Abraham: ”FRUKTA INTE! JAG ÄR DIN SKÖLD!” De romerska sköldarna gick att haka fast vid varandra. Gav då dubbelt skydd. Vi behöver varandra. Dina syskon behöver din tro och du behöver deras. MEN…. ingen religiositet ska vara välkommen! _______________
/Maria

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Att tro och att vänta och att känna JESUS och hans styrka och kärlek

VAD är tunga bördor?

JESUS föddes INTE på 'jul'. Se artikel o video