VAD är tunga bördor?

 Vad är tunga bördor?


Jesus menar såhär: 1) Bördan av synden. 2) Lagens börda med alla extra regler som de religiösa ledarna hade lagt till (Matt 23:4; Apg 15:10), 3) myndigheternas förtryck eller 4) oron i sökandet efter Gud.

JESUS befriar från alla dessa bördor. Den vila han utlovar är frid med Gud, men inte slutet på alla ansträngningar. JESUS säger:

Kom till mig så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er! Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni det som ger ert liv ro och vila, och jag tvingar inga tunga bördor på er.* /Matt 11:28-30

Så säger Jesus, och det är sanna ord han säger. Jag håller med om vartenda ord han vill säga dig och mig. Hade jag inte fått möta honom och ge mitt liv till honom hade jag dött av tunga bördor.

Jag känner min Jesus som Frälsaren och Mästaren och Gud, och han är den ende man kan lita på! Hade inte han gjort det han gjort på Golgata, ja då vet inte jag hur jag skulle lärt känna honom. Han frälste ju mig. Han kan frälsa dig,om du inte är frälst, ja han vill frälsa dig och ge dig evigt liv. 

Det är stort och mäktigt. JESUS nämner två slag av människor i Matt 11:25, i sin bön: De “kloka”, som är högmodiga i sin egen kunskap, och “barnen”, som är vidöppna för sanningen i Guds ord. 

Jesus menar här att Fadern gömmer sanningen för de som tror de är kloka och att Fadern visar sanningen för dem som är som barn.  …

Var som barn och kom till Jesus!

/MariaKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Att tro och att vänta och att känna JESUS och hans styrka och kärlek

JESUS föddes INTE på 'jul'. Se artikel o video